Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dykkerklubben ANSK

Torsdag 17/6 kl 18:30 på Skansevejens skole i Nørresundby

Alle skal have Corona pas, dette kontrolleres ved indgang.

Tilmelding nødvendigt via dette link: https://ansk.nemtilmeld.dk/7/?fbclid=IwAR30EajLbOajCCXvMT9XAWiVaxgDMLAmC1taBaiu9Qdrt-vZVGQqWSPFjjg Senest d. 15/6

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeoptæller.
3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Udvalgenes beretning.
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
6. Bestyrelsens medlemsfortegnelse forelægges til godkendelse jf. §3.2
7. Budget for indeværende år forelægges
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse: - På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer - På

RIB-Turen i Kr. Himmelfartsferien var oprindelig planlagt til at skulle foregå i Norge, men pga. Corona-situationen kunne vi ikke komme derop. Deltagerne havde i mange måned haft ”dykkertur” i kalenderen, og da alle havde planlagt efter det blev det besluttet, at turen skulle afvikles med en alternativ destination.

Peter og Daniel lavede i weekenden op til rådslagning over et par øl og valget faldt på Stevns og de vrag som lå i Østersøen ud for det sydlige Sjælland, hvilket de øvrige deltagere

I dag blev der analyseret gasser, stillet spørgsmål og lavet eksamen til den helt store guldmedalje, hvilket resulterede i seks nye nitrox certificerede dykkere. Vi havde aftalt at køre kurset udendørs efter at have ventet siden december på at kunne afholde det. Heldigvis kunne blev der åbnet så vi kunne komme ind med corona-pas for der kom godt nok noget regn.

Tillykke til Lars, Lise, Alistair, Rogvi, Lasse og John. Jeg fik desværre ikke nogle billeder.

nitrox

Lørdag formiddag satte vi "Frønse" i vandet i Hirtshals og stævnede ud mod Skagerak MS... HØJ SOL OG BLANK SØ ... inde i havnen.. Havet var ikke helt så flat som antaget, og efter en god "ryste sammen tur" og lidt søgen , godt anført og styret af Morten, fandt vi vraget. Alle i god behold - Dennis delte besætningen i to hold og første del gik mod vraget Skagerak MS. Sigten var på dagen desværre ikke super, så Jeppe kunne ikke forevige os og vraget med sit killer kamera, men solen og den

I går havde jeg glæden af at afslutte advanced open water diver kurset for vores uddannelseshold. Vi har gennem forløbet bla. dykket fra RIB, dykket på vrag, navigeret og lavet dybdedyk, så vi nu har en flok dykkere der har fået udvidet deres kompetencer, og er klar til at komme ud og få noget mere erfaring. Tag godt imod dem når vi forhåbentligt mødes til alle de kommende arrangmenter.

Tak til de arbejdsomme elever og ikke midst tak til medinstruktører, divemaster og bådfører; Bjørn, Peter S

Underkategorier