Følgende er takster samt regler når klubbens udstyr lånes. Fælles for alt udstyr er at det ved udlån skal bookes i kalenderen under feltet Udstyr, dette gælder alt fra joller og kompressorer til dekanterinsslanger og analysatorer.

Hvis man ikke har brugt det gældende udstyr før skal man have en introduktion fra materialeudvalget.

Ved spørgsmål, kontakt materialeudvalget.