Forsinket Pinsetur

Da vi stod i Skudehavnen i Pinsen og måtte aflyse turen med Lappedykkeren, på grund af vind, var der heldigvis et lyst hoved der forslog at i stedet for at aflyse, så kunne vi flytte turen 2 uger frem. Det blev så vedtaget, med håb om bedre vejr.

 

Torsdag mødtes vi så igen i Skudehavnen. Torben, Rasmus, Mick, Robert, Laurits og Hugo. Vejrudsigten var ikke for god de første dage, men skulle blive ok lørdag og søndag.

Vi fik pakket båden og gjort klar. Nordstjernen var solgt og skulle følges med os til Hals. Torben og Rasmus tog med Nordstjernen for at give lidt instruktion til de nye folk. Turen til Hals gik fint, dog med en lille afstikker for Nordstjernen. Ankomst til Hals og middagen blev gjort klar, kl

Vejrudsigten 20-22 grader og fladt vand lørdag d. 5/6-2021, så der blev slået en ribtur med destination vestkysten.

Vi fik mandefald i sidsgte øjeblik pga. sygdom, så vi var 4 som mødtes i klubhuset lørdag morgen til rådslagning. Pga. vi kun er var 4 blev det kurtigt besluttet, at vi ville tage klubbens mindste RIB "Bombarden". Bombarden er så stor, at der nemt er plads til 4 dykkere med udstyr, men samtidig så lille at den kan sættes i fra stranden.

Destinationen blev besluttet til at være

RIB-tur til det bedst mulige sted og ud fra besætningens ønsker. Lige nu ser det ud til at der er frit valg på alle hylder.

Alt udstyr klar så vi kan køre efter RIB'en 8:00.

Medbring madpakke til en hel dag samt luft til to dyk.

Vis begivenhed

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dykkerklubben ANSK

Torsdag 17/6 kl 18:30 på Skansevejens skole i Nørresundby

Alle skal have Corona pas, dette kontrolleres ved indgang.

Tilmelding nødvendigt via dette link: https://ansk.nemtilmeld.dk/7/?fbclid=IwAR30EajLbOajCCXvMT9XAWiVaxgDMLAmC1taBaiu9Qdrt-vZVGQqWSPFjjg Senest d. 15/6

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeoptæller.
3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Udvalgenes beretning.
5. Forelæggelse af det

RIB-Turen i Kr. Himmelfartsferien var oprindelig planlagt til at skulle foregå i Norge, men pga. Corona-situationen kunne vi ikke komme derop. Deltagerne havde i mange måned haft ”dykkertur” i kalenderen, og da alle havde planlagt efter det blev det besluttet, at turen skulle afvikles med en alternativ destination.

Peter og Daniel lavede i weekenden op til rådslagning over et par øl og valget faldt på Stevns og de vrag som lå i Østersøen ud for det sydlige Sjælland, hvilket de øvrige deltagere

Underkategorier