Bestyrelse:

Søren Theilgaard
Laurits Faarup Marcussen
Allan Langbo Meyer
Morten Meinhard Christiansen
Bjarke Høgdahl Kristensen
Rasmus Jonas Eienfeldt
Peter Særmark

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleanter:

Henrik Kildegaard
Kresten Faarup Marcussen
Dennis Davidsen

  

Udvalg:

Klubben anvender stående og løbende udvalg til ansvarsfordeling og løsning af vores opgaver.

Deltagelse i udvalgsarbejdet er en god måde, at lære klubben og dens medlemmer bedre at kende. Er der et område hvor du gerne vil bidrage, så tag fat i koordinatoren for udvalget.

Siden her er ikke altid opdateret med medlemmerne i de enkelte udvalgt, da der er løbende supplering og udskiftning, men vi tilstræber altid at have koordinatoren noteret, så I ved hvem I skal kontakte, hvis I har et spørgsmål eller gerne vil bidrage til udvalgets arbejde.

ANSK er en forening af frivillige for frivillige, så har du tid og lyst til at bidrage vil dette være til glæde for alle.

Økonomiudvalg:

Udvalget er ansvarlig for bogholderi, budget, medlemsregistreringer, kontingentopkrævning og kontakt til bank, kommune, DSF, forsikring mv.

Medlemmer (lukket for tilgang):

 

Allan Langbo Meyer
Rasmus Jones Eienfeldt
Peter Særmark-Thomsen
John Krogshave

KoordinatorMaterialeudvalg:

Udvalget er ansvarlige for klubbens RIBs, småbåde, trailere, kompressorer og lignende. Udvalget er ligeledes ansvarlig for salg af overskydende materiel, og  generelt ansvarlig for løbende vedligeholdelse og koordinering af brug af klubbens materiel

Medlemmer (åben for tilgang):

Peter Valler
Peter Særmark
Steffen Frahm
John Krogshave
Bjarke Kristensen
Jonas Bælum
Jørgen Jakobsen
Søren Theilgaard
Peter Lykkehøj Kristensen
Robert Dyrby Søndergaard
Dennis Davidsen
Henrik Kildegaard
Morten Meinhardt Christiansen
Daniel Rømer

..med flere

Koordinator
 

Kutterudvalg:

Udvalget er ansvarlig for løbende vedligeholdelse og drift af klubbens dykkerskib og tilhørende materiel.

Medlemmer (åben for tilgang):

Rasmus Jonas Eienfeldt
Morten Meinhard Christiansen
Dennis Davidsen
Laurits Faarup Marcussen
"Hugo"
William Bo Rasmussen
Peter Særmark

..med flere

KoordinatorHus og Grund:

Udvalget er ansvarlig for koordinering af vedligeholdes opgaver på klubhus og grund

Medlemmer (Mangler medlemmer):

Bjarke Høgdahl Kristensen
Søren Theilgaard

Koordinator

 

Arrangementsudvalg:

Udvalget er ansvarlig for indkøb til klubhus, sociale aktiviteter, aktivitetskalender og ikke mindst at sikre der altid er kolde øl og vand på lager.

Medlemmer (Mangler medlemmer):

Henrik Kildegaard
Anders Stougaard

Koordinator

Uddannelsesudvalg:

Udvalget er ansvarlig for klubbens uddannelsesaktiviteter. Vores instruktører kan uddanne i alt lige fra OWD og AOWD over deep (40m) og Nitrox til mere tekniske uddannelser.

Medlemmer (åben for tilgang):

Anders Stougaard Pedersen
Steffen Frahm
Peter Særmark
Peter Valler

Koordinator
Instruktør
Instruktør
Instruktør

Juniorudvalg/Snorkeldykning:

Udvalget er ansvarlige for Snorkeldykkertræning og andre aktiviteter for klubbens juniorer.

Medlemmer (åben for tilgang):

Kresten Faarup Marcussen
Malthe Mai Anderberg

Koordinator / Instruktør
Instruktør

UV-Jagt

Klubbens medlemmer har i mange år udført UV-jagt, men vi har planer om at starte mere regulær og regelmæssig UV-jagt op som aktivitet.

Medlemmer (Mangler medlemmer):

Willem Van Peet

Koordinator

Andre ansvarsområder (uden stående udvalg):

Skråen / fundraising

Dennis Davidsen
Allan Langbo Meyer

Velkomst komité / promovering nye medlemmer

Henrik Kildegaard
Bjarke Høgdahl Kristensen
Søren Theilgaard
Anders Stougaard

Webmaster / hjemmeside

Peter Valler
Allan Langbo Meyer

Webmaster

Facebookadministration

Bestyrelsen

Presseansvarlig

Formanden

 Seneste opdatering: 9. juli 2020