Bestyrelse: (jf. seneste valg af 21.03.24)

Dennis Davidsen
Peter Særmark
Allan Langbo Meyer
Søren Theilgaard
Jonas Bælum

Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleanter:

Andreas Bang Jensen
Bjarke Kristensen

  

Udvalg:

Klubben anvender stående og løbende udvalg til ansvarsfordeling og løsning af vores opgaver.

Deltagelse i udvalgsarbejdet er en god måde, at lære klubben og dens medlemmer bedre at kende. Er der et område hvor du gerne vil bidrage, så tag fat i koordinatoren for udvalget.

Siden her er ikke altid opdateret med medlemmerne i de enkelte udvalgt, da der er løbende supplering og udskiftning, men vi tilstræber altid at have koordinatoren noteret, så I ved hvem I skal kontakte, hvis I har et spørgsmål eller gerne vil bidrage til udvalgets arbejde.

ANSK er en forening af frivillige for frivillige, så har du tid og lyst til at bidrage vil dette være til glæde for alle.

I nedenstående oversigt over de aktuelle udvalg kan du se en beskrivelse af udvalgenes primære funktion, samt udvalgets kontaktperson(-er) i bestyrelsen. Det er ikke nødvendigvis bestyrelseskontakten som er hovedansvarlig for udvalget, men vedkomne kan sætte dig i kontakt med udvalget, hvis du gerne vil bidrage.

 

Økonomiudvalg:

Udvalget er ansvarlig for bogholderi, budget, medlemsregistreringer, kontingentopkrævning og kontakt til bank, kommune, DSF, forsikring mv.

Bestyrelseskontakt

 

Allan Langbo Meyer

 

Materialeudvalg:

Udvalget er ansvarlige for klubbens RIBs, småbåde, trailere, kompressorer og lignende. Udvalget er ligeledes ansvarlig for salg af overskydende materiel, og  generelt ansvarlig for løbende vedligeholdelse og koordinering af brug af klubbens materiel. Der er tale om et relativt uformelt udvalg, hvor der mere er behov for folk smøjer ærmerne op og hjælper med vedligeholdelsen, end der bliver holdt formelle møder. 

Bestyrelseskontakter

Peter Særmark

 

Kutterudvalg:

Udvalget er ansvarlig for løbende vedligeholdelse og drift af klubbens dykkerskib og tilhørende materiel.

Bestyrelseskontakter

Peter Særmark

 

Hus og Grund:

Udvalget er ansvarlig for koordinering af vedligeholdes opgaver på klubhus og grund

Bestyrelseskontakt

Søren Theilgaard

 

 

Arrangementsudvalg:

Udvalget er ansvarlig for indkøb til klubhus, sociale aktiviteter, aktivitetskalender og ikke mindst at sikre der altid er kolde øl og vand på lager.

Bestyrelseskontakt

Søren Theilgaard

 

Uddannelsesudvalg:

Udvalget er ansvarlig for klubbens uddannelsesaktiviteter. Vores instruktører kan uddanne i alt lige fra OWD og AOWD over deep (40m) og Nitrox til mere tekniske uddannelser.

Bestyrelseskontakt

Peter Særmark-Thomasen

 

 
 

UV-Jagt

Klubbens medlemmer har i mange år udført UV-jagt, men vi har planer om at starte mere regulær og regelmæssig UV-jagt op som aktivitet.

Bestyrelseskontakt 

Søren Theilgaard

 

 

Andre ansvarsområder (uden stående udvalg):

Skråen / fundraising

Allan Langbo Meyer

Velkomst komité / promovering nye medlemmer

Søren Theilgaard

 UV-Rugby
 Søren Theilgaard

 


Facebookadministration / Hjemmeside

Bestyrelsen

Presseansvarlig

Formanden

 Seneste opdatering: 8. april 2022