Aalborg-Nørresundby Sportsdykkerklub er en sammenslutning af 3 tidligere dykkerklubber i Aalborg og Nørresundby. Sammenslutningen havde effekt fra 1. januar 2020, men vores historie går mere end 50 år tilbage. Læs mere herom under historien.

Med over 100 medlemmer er den blandt Danmarks største dykkerklubber, med et væld af aktiviteter. Der dykkes på alle niveauer i klubben, lige fra snorkeldykning til trimix og desuden spilles der UV-Rugby.

Klubhuset ligger i Nørresundby tæt på Aalborg Centrum, lige ved siden af Limfjordsbroen.
     

Klubben råder bla. over kutter, flere RIB's, gummibåde, klubhus, egne uddannelsesfaciliteter samt flere kompressorer.

Klubben tilbyder både fyldning med almindelig luft, nitrox og trimix. Der arrangeres løbende ture til både hjemlige som udenlandske farvande. En god klub, hvor der er plads til alle, og hvor det sociale samvær er i højsæde.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde på resten af hjemmesiden eller kig forbi til klubaften tirsdag fra 19 til ca. 22.

Vi har her samlet det oftest stillede spørgsmål i en hurtig FAQ. Flere af emnerne er behandlet mere grundigt andre steder på hjemmesiden. 

Hvordan får jeg fyldt luft på min flaske

Alle medlemstyper med adgang til kompressoren har mulighed for selv at fylde luft på kompressoren efter en introduktion hertil fra et medlem af materialeudvalget. Spørg i klubben efter intro ellers er der altid medlemmer som er villige til at hjælpe. Luft er inkluderet i kontingentet.

Hvordan får jeg fyldt Nitrox på min flaske

ANSK har et af Danmarks mest moderne NITROX-anlæg, som må betjenes af alle medlemmer efter en kort intro. Systemet blander den ønskede blanding op til EAN40%, mens der fast står en større bankbeholdning med EAN28 eller lignende. Forbrug af ilt afregnes af medlemmerne, men da ilt er relativt billigt koster en Nitroxblanding typisk kun en 10-15 kroner til 1 dyk. 

Hvordan kontrolleres flasker

Vi er fortsat i en overgangsperiode efter sammenlægningen, men der arbejdes på, at der som minimum 1 gang årligt bliver afholdt en sikkerhedsdag, hvor du kan få efterset dine flasker. Herudover er det naturligvis IKKE tilladt at tilslutte flasker til klubbens kompressor som ikke er trykprøvet i henhold til lovgivningen. 

Hvordan får jeg en nøgle til klubben

Alle aktive medlemmer af klubben kan få udleveret en kode og/eller chip som giver adgang til klubhuset. Bliver din chip væk kan du købe en ny for 50 kroner. (vi spærrer den gamle). De fleste bestyrelsesmedlemmer har adgang til nøglesystemet og for at få adgang skal du komme ned på en klubaften, hvor du vil få en introduktion til nøglesystemet og alarmen. .

Kan jeg låne dykker udstyr af klubben
Som beskrevet under "Båd og Materiel" har klubben kun et meget begrænset udvalg af dykkerudstyr, som kan lånes af medlemmerne i en kort periode. Det forventes at alle medlemmer på sigt har eget udstyr svarende til den type dykning man ønsker at foretage. Står du og mangler et eller andet er medlemmerne ofte flinke til at hjælpe med at låne deres private udstyr ud.

Kan jeg låne klubbens rejse kompressor
Klubbens udstyr - herunder rejsekompressorerne - er tiltænkt officielle klubaktiviteter dvs. ture som laves i klubregi. Du kan som udgangspunkt ikke få lov til at låne en rejsekompressor i privat regi. Nærmere retsningslinjer for brug af klubbens udstyr fastsættes af klubbens materialeudvalg. 

Kan jeg låne en af klubbens både
Klubbens udstyr - herunder både - er tiltænkt officielle klubaktiviteter dvs. ture som laves i klubregi. Du kan ikke få lov til at låne en båd i privat regi. Nærmere retsningslinjer for brug af klubbens udstyr og både fastsættes af klubbens materialeudvalg. De fleste både i klubben kræver speedbådskørekort og klubben har derudover en udtjekningsprocedure, således alle bådføre på klubbens ture har det fornødne kendskab til udstyret og de fornødne egenskaber til at kunne gennemføre dykkerture på en god og sikker måde.

Hvornår kan jeg bruge svømmehal
Som medlem har du adgang til svømmehal og sauna, se under om Aktiviteter - Svømmehalstider.

Kontingent betaling
Kontingent betalings en gang årlig, hvert år i December/Januar. Snorkeldykkere betaler dog halvårligt kontingent. med forfald 1. januar og 1. juli. Hvis man melder sig ind i klubben i løbet af året bliver der lavet en forholdsmæssig opkrævning efter de regler som er beskrevet under medlemstyper

Hvad koster efteruddannelse i klubben fx 40 meter certifikat?

Klubben drives af frivillige for frivillige og vi har vores egne instruktører. Som udgangspunkt betaler du som medlem derfor kun for de direkte omkostninger forbundet med certificeringen (undervisningsmateriale, transport og gebyrer til fx PADI). 

Der står DSF medlemsskab er med i kontingentet. Hvad er det?

Alle dykkere i klubben bliver ved indmeldelse i ANSK ligeledes meldt ind i DSF - Dansk Sportsdykningsforbund som ANSK til tilknyttet. Medlemsskabet af DSF er obligatorisk med mindre man er medlem af DSF via en anden klub og dokumenterer dette overfor kassereren ved indmeldelse. 

Som medlem af DSF modtager du 4 gange om året Sportsdykkeren som er DSFs medlemsblad og som DSF medlem er du omfattet af en kollektiv dykkerforsikring. Du kan læse mere om DSF og medlemsfordelene på DSF's hjemmeside

Andre spørgsmål?

"Hvordan ved man om der er en dykker til stede til en fest? Vent 5 minutter så skal de nok begynde at snakke dykning". Dette er en vittighed med høj grad af sandhed. Dykkere er passionerede omkring deres hobby og elsker at snakke om det. Tøv derfor ikke med at spørge på vores Facebookside, på mail eller kom forbi på en klubaften.