Kalender

Generalforsamling 22/3 2023  
Onsdag 22 Marts 2023, 18:30
    Turleder: Søren Theilgaard

Hermed Indkaldelse til den årlige generalforsamling, Onsdag den 22. marts 2023 klokken 18:30 i klubhuset

Agenda som udsendt på mail d. 1. marts 2023:

Dagsorden til generalforsamlingen:
Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeoptæller.
3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Udvalgenes beretning.
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
6. Bestyrelsens medlemsfortegnelse forelægges til godkendelse jf. §3.2
7. Budget for indeværende år forelægges
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse:
- På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
- På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
* Peter L. Kristensen og Peter Særmark-Thomsen er på valg i 2023.
10. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen (hvert år)
11. Valg af 2 revisorer (hvert år)
12. Eventuelt.
Ad pkt. 8) Forslag til behandling på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
(Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) senest 8. dage før generalforsamlingen dvs. tirsdag den 14. marts kl. 18:30.

 
Sted Klubhus

Udstyr:

OBS: Tilmelding til begivenheden er samtidig en accept af ansvarsvejledningen.