Forsinket store bededagstur

Turmøde på Lappedykkeren d. 15. juni kl. 16:30

  Rediger
 
 
Fra Torsdag 23 Juni 2022 -  17:00
Til Søndag 26 Juni 2022 - 18:00
    Turleder: Rasmus Jones Eienfeldt

Udskudt Store bededagstur med Lappen III

Område: Omkring Anholt, hvis vejret tillader det.
Dybder: Disse tilpasses efter deltagerne, men vil typisk være 20+
Type dyk: skibsvrag