Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dykkerklubben ANSK

Torsdag 17/6 kl 18:30 på Skansevejens skole i Nørresundby

Alle skal have Corona pas, dette kontrolleres ved indgang.

Tilmelding nødvendigt via dette link: https://ansk.nemtilmeld.dk/7/?fbclid=IwAR30EajLbOajCCXvMT9XAWiVaxgDMLAmC1taBaiu9Qdrt-vZVGQqWSPFjjg Senest d. 15/6

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeoptæller.
3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Udvalgenes beretning.
5. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
6. Bestyrelsens medlemsfortegnelse forelægges til godkendelse jf. §3.2
7. Budget for indeværende år forelægges
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse: - På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer - På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen (hvert år)
11. Valg af 2 revisorer (hvert år)
12. Eventuelt.

Bestyrelsen er vært for sandwich og øl/vand.

Mvh
Bestyrelsen