I forbindelse med de seneste justeringer af reglerne omkring forsamlinger har vi opdateret de retningslinjer som er gældende for ANSK:
• Klubaftener er fortsat på pause (som før)
• Uddannelsesaktivitet kan i et vist omfang genoptages (det bestemmer instruktørerne) (nyt)
• Svømmehallen er fortsat lukket (som før).
• Forsamlingsforbuddet for i relation til udendørs dykkeraktiviteter er 25 personer, hvorfor der igen er åbent for dykkerture i klubregi.
• Det er tilladt at tage kort ophold i klubhuset i tilknytning til udendørs idrætsaktiviteter så som dykning (brug af toilet, afhentning af udstyr, fyldning af flasker mv.).
• Det er tilladt at lave udendørs vedligeholdelse af ribs, kutter mv. Dette er en aktivitet som ligger på grænsen for reglerne om 5 eller 25 personer, så bestyrelsen har besluttet at vi max er 5 personer samlet i forbindelse med dette.
Bestyrelsen er enige om, at vi åbner op for aktiviteter lige så snart det er muligt. Hvis der er spørgsmål til hvorledes reglerne skal tolkes i forbindelse med vores foreningsaktiviteter er i meget velkomne til at spørge.
 
Bestyrelsen