Aalborg-Nørresundby Sportsdykkerklub har gennem en længere periode arbejdet på at forbedre adgangsforholdene og ikke mindst sikkerheden i forbindelse med dykning ved Jernbanebroen mellem Aalborg og Nørresundby. 

Dykkerspottet ligger få hundrede meter fra ANSK's klubhus, og er et fliggtigt anvendt dykkerspot ikke blot for ANSKs medlemmer, men nordjyske dykkere generelt. De gamle bropiller, som står lidt vest for den nuværende Jernbanebro er et yndet dykkermål med en dybde på 10-14 meter og ok dyreliv på det kunstige rev.

Adgangsforholdene kan dog være problematiske, og med støtte fra Friluftsrådet og tilladelse fra Aalborg Kommune er ANSK gået igang med, at forbedre forholdene. 

I dag er Etape 1 på plads, da Nautica Dive Consult, har assisteret ANSK med etablering af en rustfri stål trappe, således dykkere nemmere og mere sikkert kan komme i vandet.  

 

Etape 2 foregår i morgen, hvor ANSK i samarbejde med fiskerikontrollen vil fjerne nogle af de mange spøgelsesnet, ruser og tejner som efterhånden har nået et niveau hvor det kan gå ud over sikkerheden i forbindelse med dykning. Herudover er det også trist, at se fx døde hummere som er sultet ihjel i de efterladte fiskeredskaber.

Etape 3 er stadig i støbeskeen, men det er ANSKs mission, at få etaberet en kæde eller en wire fra den nye tappe og over til den gamle bropille. Dette vil gøre nemmere og mere sikkert, at komme frem og tilbage fra dykkerspottet specielt i mørke eller de dage hvor der er stærk overfladestøm