Hermed bestyrelsens nyhedsbrev for aktiviteter de sidste måneder.

Nyhedsbrevet kan findes her.