For en meget sjælden gangs skyld kneb det med at fylde en RIB til en planlagt RIB-tur til stenrevet ved Livø for at jage hummere. Om det er de seneste dages vind med garanti om halv dårlig sigt som var årsagen eller folk har vanskeligt ved at komme i dykkerdragterne pga. de ekstra Corona-kilo kan vi ikke svarer på, men afsted det skulle vi.

Peter Valler havde ved en tidligere lejlighed hørt rygter om et stenrev ved Lendrup Strand syd for Løgstør. Når nu det ikke blev til Livø var det oplagt at prøve noget nyt så Tom, Peter og Allan tog på ekspedition. 

Vi havde travlt med at se på google-maps og derfor  "overså" vi et par "indkørsel kun for beboere skilte", men vi fandt ned til stranden til sidst. Det er ikke de nemmeste adgangsforhold, og da vi vidste stenrevet lå ret langt ude ville vi gerne så tæt på som mulig. Det lykkede nogenlunde, men det var stadig en 4-500 meter tur fra bilen og ud til stenrevet. Det lyder ikke af meget, men med op til 65-70 kg udstyr er det nu alligevel et stykke vej.

Vores forudsigelser om dårlig sigt skulle hurtigt vise sig, at være korrekte. Vi havde max 2 meter sigt i vandet, men det skulle ikke holde os fra at udforske området. 

Under den allerførste sten vi så fandt vi 2 hummere, så det lovede ganske godt. Hummerne havde tilgengæld udgravet et større bunkeranlæg under stenene, så selv om vi lå i næsten 10 minutter og forsøgte at jage dem ud fra 2 sider måtte vi give op.

Da vi kom længere ud var der et rigtigt fint stenrev med masser af muligheder for at se hummere. Dybden var ca. 2 meter, så det blev lidt noget "pøl-dykning", men det gik fint og efter ca. 30 minutter var der møde i overfladen og temperaturtjek på vores våddragtdykker Tom. Vandtemperaturen lå på 17 grader og Tom kunne meddele han sagtens kunne holde varmen, så vi dykkede videre. 

Vores nye mand i klubben fandt selv en hummer, så den tog vi naturligvis med op. Ikke dårligt med en hummerfangst i første forsøg. Godt spottet.! 

Efter 1½-2 timer i vandet (pga. den lave dybde havde dykkercomputerne lidt svært ved at finde ud af om vi dykkede eller bare flød rundt i overfladen) ville vi til at ind. Tom og Allan fulgt hinanden, mens Peter tog en anden rute. Peters rute skulle vise sig, at gå direkte hen over Hummer-Eldorado, og da vi mødes på stranden var Peters fangstnet næsten fyldt med hummere. Det blev til en 9-10 stykker i alt med den største på ca. 1,5kg. Det er ikke de største hummere der er i området, men der er mange og vi så mindst  en 10 mindre hummere, som vi lod være.

En hyggelig dag og over 1½ time i vandet. Stedet er pga. de lidt vanskelige tilkørselsforhold, dybden og afstand til stenrevet ikke super oplagt til dykning en anden gang, men det er bestemt et sted som er interassant for UV-jægere. 

Et par lokale beborer var nede og hilse på og se fangsten. De er ikke helst så ræd for fremmede som skiltningen i første omgang kunne antyde.

 

 

Lendrup Strand 13062020