ANSK følger naturligvis regeringens anvisninger, og forlænger derfor perioden for nedlukning af klubaktiviteter til og med 13. april 2020.

Dette betyder desværre også, at den planlagte Påsketur med Kutter er aflyst.

TIlsvarende holder Aalborg Kommune alle svømmehaller lukket i hele perioden, hvorfor alt træning i svømmehallen ligledes er aflyst.

Den planlagte generalforsamling er allerede aflyst og udskudt til et senere tidspunkt. Hvornår ny generalforsamling bliver afholdt er endnu uklart, og vi vil gerne lidt længere frem i kalenderen inden vi planlægger en ny. Generalforsamlingen bliver indkaldt på ny med 14 dages varsel.

Vi opfordrer vores medlemmer til at bruge lukke perioden på, at få gået dykkerudstyret igennem, så vi er klar til nye togter når vi åbner op igen. Der er derfor fortsat adgang til klubhuset via udleverede nøgler eller koder, således man har mulighed for at hente eventuelt opbevaret grej, bruge kompressoren, men vi opfordrer til, at man ikke opholder sig i klubhuset og iøvrigt generelt overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer for adfærd.