Tak til de fremmødte, referat fra mødet kan findes under Intern->Dokumenter->Referater.