Jeg har aftalt med kommunen at vi rydder det gamle kompressor rum senest d. 30 juni.
Kom og giv et nap med i aften, så tager vi første del.