Aalborg-Nørresundby Sportsdykkerklub, der er en klub under Dansk Sportsdykker Forbund, har hovedvægten på sikkerhed under udøvelse at dykkersporten, og i erkendelse af at sportsdykning ikke er helt uden risici, har Aalborg-Nørresundby Sportsdykkerklub valgt at anvende følgende ansvarsvejledning.

Den enkelte sportsudøver, dykker eller elev gøres hermed opmærksom på at udøveren, dykkeren eller eleven selv er ansvarlig for, igennem sine personlige handlinger, at medvirke til at opnå maksimal sikkerhed under udøvelsen af sportsdykning.

Forud for al sikker dykning, herunder kursusaktivitet, skal du have læst og forstået betydningen af nedenstående forudsætninger for sikker dykning:

  • Deltageren opfylder kravene til den dykning vedkommende skal deltage i. 
  • Deltageren har dykkercertifikat (skal på anmodning forevises til dykkerleder). 
  • Dykkeren deltager kun i dykning, som vedkommendes uddannelse og erfaring berettiger til. 
  • Deltageren er sund og rask, og har været det i nogle dage før dykningen. 
  • Deltageren er udhvilet. 
  • Deltageren har fået mad og drikke før dykningen. 
  • Deltageren dykker ikke under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer.
  • Deltageren er indforstået med at ANSK´s sikkerhedsregler anvendes ved enhver dykning. 
  • Deltageren dykker kun med komplet, funktionsdygtigt udstyr. 
  • Deltageren kan anvende dykkertabel, computer eller ligenende og kender dens begrænsninger.

Jeg er bekendt med, at det er mit eget ansvar at tegne en evt. ulykkesforsikring. DSF tilbyder en individuel ulykkesforsikring til alle medlemmer, der dækker alle former for dykning i hele verden.

Jeg bekræfter ved min accept af deltagelse på ansk.dk, at jeg har læst og forstået denne ansvarsvejledning, herunder hvordan du selv er ansvarlig for at bidrage til optimal dykkersikkerhed.

 

Version 2020.02.17